Size Guide – BaoFeng

BaoFeng

UV-5R | Small Classic | VHF PRO | TrailProof VHF PRO

BaoFeng is a trademark of Fujian Nan’an Baofeng Electronic Co., Ltd